Oh sangbahayan ni Israel, aking hahatulan kayo bawa't isa, ayon sa kaniyang mga lakad. Ezekiel 33:3 | And he sees the sword coming against the land and blows the trumpet to warn the people… Our Mission Is To Bring You To The Truth In Christ! Ezekiel 22:30 Israel's Shedding of Blood. (Basaen ti Ezekiel 38:18.) Study This. 33 Dumating sa akin ang salita ni Jehova: 2 “Anak ng tao, sabihin mo sa mga anak ng iyong bayan,+ “‘Ipagpalagay nang nagpadala ako ng espada sa isang lupain,+ at ang mga tao sa lupaing iyon ay kumuha ng isang bantay. Numbers 9. 21 How long must I see the ... Ezekiel 33:3. 33 Dumating sa akin ang salita ni Jehova: 2 “Anak ng tao, sabihin mo sa mga anak ng iyong bayan,+ “‘Ipagpalagay nang nagpadala ako ng espada sa isang lupain,+ at ang mga tao sa lupaing iyon ay kumuha ng isang bantay. + 3 I. e. 613 táján Jehova arra utasította Ezékielt, hogy három „jel” által mutassa be a Jeruzsálem elleni ítélet részleteit. 3–4. Ezekiel Images and Notes. Yea, as I Live, Jehovah Saith Ezekiel 34:12 Long upon the Mountains. 33 The word of the Lord came to me: 2 “Son of man, speak to your people and say to them, If I bring the sword upon a land, and the people of the land take a man from among them, and make him their watchman, 3 and if he sees the sword coming upon the land and blows the trumpet and warns the people, 4 … Joel 2:1. Numbers 11. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Panaghoy 5 Ezekiel 2 → 1 Nangyari nga nang ikatatlong pung taon, sa ikaapat ikaapat na buwan buwan , nang ikalimang araw ng buwan buwan , samantalang ako'y kasama ng mga bihag sa pangpang ng ilog ilog Chebar, na ang langit langit ay nabuksan, at ako'y nakakita ng mga pangitain mula sa Dios. 3 and he sees the sword coming against the land and blows the trumpet to warn the people, Ezekiel 33:3 New International Version (NIV). Ezekiel 3:17-19 - Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me. The New Christian Bible Study site offers the spiritual meaning of … 8Pagka aking sinabi sa masama, Oh masamang tao, ikaw ay walang pagsalang mamamatay, at ikaw ay hindi nagsasalita upang magbigay alam sa masama ng kaniyang lakad: ang masamang yaon ay mamamatay sa kaniyang kasamaan, nguni't ang kaniyang dugo ay sisiyasatin ko sa iyong kamay. New International Version Update. Renewal of Ezekiel’s call as watchman. 27Sabihin mong ganito sa kanila, Ganito ang sabi ng Panginoong Dios: Buhay ako, walang pagsalang silang nangasa mga ibang dako ay mangabubuwal sa pamamagitan ng tabak, at siyang nasa luwal na parang ay ibibigay ko sa mga hayop upang lamunin, at silang nangasa mga katibayan at sa mga yungib ay mangamamatay sa salot. Renewal of Ezekiel’s Call as Watchman. 38 Kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin, upang huwag kayong magsipasok sa tukso: ang espiritu sa … New International Version Update. Si Yahweh ang Ating PastolAwit ni David. Iti dayta nga aldaw, dagiti pinatay ni Jehova “ket manipud iti maysa nga ungto ti daga agingga iti sabali nga ungto ti daga.” —Jer. Tingnan ang profile ni Ernesto Endab sa LinkedIn, ang pinakamalaking komunidad ng propesyunal sa buong mundo. When I say unto the wicked, Thou shalt surely die; and thou givest him not warning, nor speakest to warn the wicked from his wicked way, to save his life; the same … Ezekiel 33:3 New International Version (NIV). And you, son of man, say to [f] your fellow citizens, ‘The (s) righteousness of a righteous man will not deliver him in the day of his transgression, and as for the wickedness of the wicked, he will (t) not stumble because of it in the day when he turns from his wickedness; whereas a righteous man will not be able to live [g] by his righteousness on the day when he commits sin.' 7:17. niya ako sa luntiang pastulan,at inaakay niya sa … 1. Browse Sermons on Ezekiel 33. 33 The word of the Lord came to me: 2 “Son of man, speak to your people and say to them: ‘When I bring the sword against a land, and the people of the land choose one of their men and make him their watchman, 3 and he sees the sword coming against the land and blows the trumpet to warn the people, 4 then if anyone hears the trumpet … If you aren't watching, there will be pain. 33 The word of the Lord came to me: 2 “Son of man, speak to your people and say to them: ‘When I bring the sword against a land, and the people of the land choose one of their men and make him their watchman, 3 and he sees the sword coming against the land and blows the trumpet to warn the people, 4 then if anyone hears the trumpet … Numbers 10:2: Nu 33:3; Numbers 10:2 in all English translations. (Basahin ang Ezekiel 38:18.) екииль 33:3 Russian: Synodal Translation (1876), Ezekiel 33:3 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905), เอเสเคียล 33:3 Thai: from KJV. Ezekiel « Previous | Next » Ezekiel, destined to begin his life's ministry as a priest at age thirty, was uprooted from his homeland and marched off to Babylon at age of twenty-five. 401 Followers, 28 Following, 1 Posts - See Instagram photos and videos from Ezekiel 33:3 (@333.ezekiel) Ezekiel 33:3 in all English translations. 2 At itiningin ang kaniyang mga mata at nagmalas, at, narito't tatlong lalake ay nakatayo sa tabi niya: at pagkakita niya sa kanila, ay tinakbo niya upang sila'y salubungin mula sa pintuan ng tolda, at … 13Pagka aking sasabihin sa matuwid na siya'y walang pagsalang mabubuhay; kung siya'y tumiwala sa kaniyang katuwiran, at gumawa ng kasamaan, anoman sa kaniyang mga matuwid na gawa ay hindi aalalahanin; kundi sa kaniyang kasamaan na kaniyang nagawa doon siya mamamatay. Ibubuhos niya ang galit niya, hindi sa isang hukbo o bansa, kundi sa maraming indibidwal sa buong mundo. 401 Followers, 28 Following, 1 Posts - See Instagram photos and videos from Ezekiel 33:3 (@333.ezekiel) Ezekiel 33:3 Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral) 3 Nang makita nitong dumarating ang espada, hinipan nito ang tambuli at nagbabala sa mga tao. Ezek a következők voltak: a város ostroma, a város lakosainak szenvedése, illetve a városnak és a lakosainak a pusztulása. 9Gayon ma'y kung iyong bigyang alam ang masama ng kaniyang lakad upang humiwalay, at hindi niya hiniwalayan ang kaniyang lakad; mamamatay siya sa kaniyang kasamaan, nguni't iniligtas mo ang iyong kaluluwa. Mark 14:38 Jesus Prays in Gethsemane. 1 Sinabi sa akin ni Yahweh, 2 “Ezekiel, anak ng tao, ito ang sabihin mo sa iyong mga kababayan: Kapag ipinasasalakay ko ang isang bayan, sila ay kailangang pumili ng isang bantay. -- This Bible is now Public Domain. Eze. The Book of Ezekiel. Tagalog Bible: Ezekiel. Ezekiel 2:1 - At sinabi niya sa akin, Anak ng tao, tumayo ka ng iyong mga paa, at ako'y makikipagsalitaan sa iyo. Onward to Your Stations Ezekiel 33:11 Would Jesus Have the Sinner Die? Ezekiel 33:3 is a service that creates Christian media such as original videos, podcasts and articles to help bring our audience closer to Jesus Christ. Genesis 18 Isaac's Birth Promised. From destruction to restoration. When God gave His words to Ezekiel, as recorded in Ezekiel 33:1, He first gave the prophet an example so he would understand the importance of the task he was to be given. 30At tungkol sa iyo, anak ng tao, pinagsasalitaanan ka pa ng mga anak ng iyong bayan sa siping ng mga pader at sa mga pintuan ng mga bahay, at nangagsasalitaan na bawa't isa'y sa kaniyang kapatid, na sinasabi, Pumarito ka, isinasamo ko sa iyo, at dinggin mo kung ano ang salita na nanggagaling sa Panginoon. + Version Bible Hub Parallel Quick Links New International Version New Living Translation English Standard Version Strong's NASB Strong's KJV Strong's HCSB Alphabetical Listings Ame Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 7Sa gayo'y ikaw, anak ng tao, ay inilagay ko na bantay sa sangbahayan ni Israel; kaya't dinggin mo ang salita sa aking bibig, at magbigay alam ka sa kanila sa ganang akin. People not acting on the message . Call H7121 Qara' Take this message in right spirit as I write it with compassion but honesty. Call H7121 Qara' Great and mighty thingsMoreover the word of the Lord came to Jeremiah a second time, while he was still shut up in the court of the prison, saying, "Thus says the Lord who made it, the Lord who formed it to establish it (the Lord is His name): 'Call to Me, and I will answer you, and show you great and mighty things, which … Promises from the Prison. Leggi Ezekiel 3 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' traduzione e The Blood of the Covenant. 17Gayon ma'y sinabi ng mga anak ng iyong bayan, Ang daan ng Panginoon ay hindi matuwid: nguni't tungkol sa kanila, ay hindi matuwid ang kanilang lakad. 26Kayo'y nagsisitayo sa inyong tabak, kayo'y nagsisigawa ng kasuklamsuklam, at nanirang puri bawa't isa sa inyo ng asawa ng kaniyang kapuwa: at inyo bagang aariin ang lupain? A. 18Pagka iniwan ng matuwid ang kaniyang katuwiran, at gumagawa ng kasamaan, kaniyang ikamamatay yaon. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Iturongnanto ti nakaro a pungtotna, saan nga iti maysa nga armada wenno maysa a nasion, no di ket iti adu a tattao iti intero a daga. 22Ang kamay nga ng Panginoon ay sumaakin nang kinahapunan, bago dumating ang nakatanan; at ibinuka niya ang aking bibig, hanggang sa siya'y dumating sa akin nang kinaumagahan; at ang aking bibig ay nabuka at hindi na ako pipi. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang; pinapahimlay#Pah. Responsibilities of a watchman . English-Tagalog Bible. 31At dumating sa iyo na wari ang bayan ay dumarating, at sila'y nagsisiupo sa harap mo na gaya ng aking bayan, at kanilang dinidinig ang iyong mga salita, nguni't hindi nila ginagawa; sapagka't sila'y nangagsasalita ng malaking pagibig ng kanilang bibig, nguni't ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang. If the walls are fallen the watchman watches in vain. 25Kaya't sabihin mo sa kanila, Ganito ang sabi ng Panginoong Dios: Kayo'y nagsisikain ng may dugo, at itinataas ninyo ang inyong mga mata sa inyong mga diosdiosan, at nagbububo ng dugo: at inyo bagang aariin ang lupain? We strive to educate our audience through a deep examination of history, words and comparitive religious studies. 33 Now the word of the Lord came to me, saying, 2 “Son of man, speak to the sons of your people and say to them, ‘If I bring a sword upon a land, and the people of the land take one man from among them and make him their watchman, 3 and he sees the sword coming upon the land and blows the [] horn and … Ezekiel 33:3 Watchmen! -- This Bible is now Public Domain. Jeremiah 4:21. At age thirty a majestic vision of Yahweh's glory captivated his being in … Full Sermon (60) Outlines (8) ... 21:12-17; Ezekiel 33:8-9 Matthew 5:21-24 This is part seven of my series the Ten Commandments. Is there an inner meaning to the Bible? Ezekiel 33 Tagalog: Ang Dating Biblia ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 20Gayon ma'y inyong sinasabi, Ang daan ng Panginoon ay hindi matuwid. 3 Kapag natanawan nito ang sasalakay sa kanila, hihipan niya ang trumpeta bilang babala sa mga tao. 29Kung magkagayo'y malalaman nila na ako ang Panginoon, pagka aking ginawang sira at katigilan ang lupain, dahil sa lahat nilang kasuklamsuklam na kanilang nagawa. 3 and he sees the sword coming upon the land and blows on the trumpet and warns the people, 4 then he who hears the sound of the trumpet and does not take warning, and a sword comes and takes him away, his blood will be on his own head. 33At pagka ito'y nangyari, (narito, nangyayari,) kanila ngang malalaman na isang propeta ay napasa gitna nila. Ezekiel Outline. 11Sabihin mo sa kanila, Buhay ako, sabi ng Panginoong Dios, wala akong kasayahan sa kamatayan ng masama; kundi ang masama ay humiwalay sa kaniyang lakad at mabuhay: manumbalik kayo, manumbalik kayo na mula sa inyong masasamang lakad; sapagka't bakit kayo mangamamatay, Oh sangbahayan ni Israel? 32At, narito, ikaw ay parang masayang awit sa kanila na may maligayang tinig, at nakatutugtog na mabuti sa panugtog; sapagka't kanilang naririnig ang iyong mga salita, nguni't hindi nila ginagawa. Find Top Church Sermons, Illustrations, and PowerPoints for Preaching on Ezekiel 33. 30 At ako'y humanap ng lalake sa gitna nila, na makakagawa ng bakod, at makatatayo sa sira sa harap ko dahil sa lupain, upang huwag kong ipahamak; nguni't wala akong nasumpungan. 28At aking gagawing sira ang lupain at katigilan; at ang kahambugan ng kaniyang lakas ay maglilikat; at ang mga bundok ng Israel ay mangasisira, na walang dadaan. Renewal of Ezekiel’s Call as Watchman. 24Anak ng tao, ang nagsisitahan sa mga gibang dakong yaon ng lupain ng Israel, ay nangagsasalita, na sinasabi, Si Abraham ay iisa, at kaniyang minana ang lupain: nguni't tayo'y marami; ang lupain ay ibinigay sa ating pinakamana. When I state “the sword is coming”, I am quoting the message from of Ezekiel … Ernesto ay mayroong 2 mga trabaho na nakalista sa kanilang profile. Ezekiel 33 New American Standard Bible (NASB) The Watchman’s Duty. 3 Nang makita nitong dumarating ang espada, hinipan nito ang tambuli at nagbabala sa mga tao.+ 4 Kung narinig ng isa ang tunog ng tambuli pero … 14Muli, pagka aking sinabi sa masama, Ikaw ay walang pagsalang mamamatay; kung kaniyang iwan ang kaniyang kasalanan, at gawin ang tapat at matuwid; 33 The word of the Lord came to me: 2 ‘Son of man, speak to your people and say to them: “When I bring the sword against a land, and the people of the land choose one of their men and make him their watchman, 3 and he sees the sword coming against the land and blows the trumpet to warn the people, 4 then if anyone hears the trumpet … Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . 25:29, 33. 23At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin, na nagsasabi, 33:3-6. 4 Sinumang makarinig sa babala ngunit nagsawalang-bahala at napatay ng mga kaaway, … Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Ezekiel 2 Ezekiel 4 → 1 At sinabi niya sa akin, Anak Anak ng tao, kanin mo ang iyong nasusumpungan; kanin mo ang balumbong ito, at ikaw ay yumaon, magsalita magsalita ka sa sangbahayan ni Israel Israel . Ezekiel 33 English Standard Version (ESV) Ezekiel Is Israel's Watchman. The parable was about a watchman that was selected and placed in a position to observe any enemy entering the country. Jeremiah 33:3 Call H7121 unto me, and I will answer H6030 thee, and shew H5046 thee great H1419 and mighty things H1219 , which thou knowest H3045 not. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Ezekiel 33:2-11. Ezekiel “like a romantic love song” “A prophet has been among them” Ezekiel 33:2. 1:1 Nangyari nga nang ikatatlong pung taon, sa ikaapat na buwan, nang ikalimang araw ng buwan, samantalang ako'y kasama ng mga bihag sa pangpang ng ilog Chebar, na ang langit ay nabuksan, at ako'y nakakita ng mga pangitain mula sa Dios.. 1:2 Nang ikalimang araw ng buwan, na siyang ikalimang taon ng pagkabihag ng haring Joacim, . Browse Sermons on Ezekiel 33:2-11. 5 He heard the sound of the trumpet but did not take warning; his blood will be … Ezekiel 33:3-6 New American Standard Bible (NASB). 1 At napakita ang Panginoon sa kaniya sa mga punong encina ni Mamre, habang siya'y nakaupo sa pintuan ng tolda, ng kainitan ng araw. Ezekiel 33: 2 Son of man, speak to the children of thy people, and say unto them, When I bring the sword upon a land, if the people of the land take a man of their coasts, and set him for their watchman: 3 If when he seeth the sword come upon the land, he blow the trumpet, and warn … Ezekiel 33:3 Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral) 3 Nang makita nitong dumarating ang espada, hinipan nito ang tambuli at nagbabala sa mga tao. 16Wala sa kaniyang mga kasalanan na kaniyang nagawa na aalalahanin laban sa kaniya; kaniyang ginawa ang tapat at matuwid; siya'y walang pagsalang mabubuhay. If so, how do we as Christians figure it out? 10At ikaw, anak ng tao, sabihin mo sa sangbahayan ni Israel, Ganito ang inyong sinasalita, na sinasabi, Ang aming pagsalangsang, at ang aming mga kasalanan ay nangasa amin, at aming pinanglulupaypayan; paano ngang kami ay mangabubuhay? For five years he languished in despair. Ang mapapatay ni Jehova sa araw na iyon ay “mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa.” —Jer. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Ezekiel 36 Ezekiel 38 → 1 Ang kamay kamay ng Panginoon Panginoon ay sumasa akin, at kaniyang dinala ako sa Espiritu ng Panginoon Panginoon , at inilagay niya ako sa gitna sa gitna ng libis; at … a) Isten ítéletének melyik három részletét mutatta be Ezékiel?b) Hogyan játszotta el Ezékiel Jeruzsálem ostromát? Ezekiel 34:26 Even Me Father, Who on Man Dost Shower O, Father, Thou Who Givest All Oh, Revive Us by Thy Word Showers of Blessing Sing We the Glory of Our God There Shall Be … 21At nangyari, nang ikalabing dalawang taon ng ating pagkabihag, nang ikasangpung buwan; nang ikalimang araw ng buwan, na isa na nakatanan mula sa Jerusalem ay naparoon sa akin, na nagsasabi, Ang bayan ay nasaktan. News about Jerusalem’s fall . 12At ikaw, anak ng tao, sabihin mo sa mga anak ng iyong bayan, Ang katuwiran ng matuwid ay hindi makapagliligtas sa kaniya sa kaarawan ng kaniyang pagsalangsang; at tungkol sa kasamaan ng masama, hindi niya kabubuwalan sa araw na kaniyang hiwalayan ang kaniyang kasamaan; ni ikabubuhay man ng matuwid ang kaniyang katuwiran sa araw na siya'y magkasala. The foot, as in Deuteronomy 33:3, signifies an inferior principle. 19At kung hiwalayan ng masama ang kaniyang kasamaan, at gumawa ng tapat at matuwid, kaniyang ikabubuhay yaon. 25:29, 33. 3 and he sees the sword coming against the land and blows the trumpet to warn the people, Message to inhabitants of Jerusalem’s ruins . 15Kung isauli ng masama ang sanla, ibigay uli ang kinuha sa pagnanakaw, lumakad sa palatuntunan ng buhay, na di gumawa ng kasamaan, siya'y walang pagsalang mabubuhay, siya'y hindi mamamatay. Makita ang kompletong profile sa LinkedIn at matuklasan Ernesto ang mga koneksyon at trabaho sa kaparehong mga kompanya. Ezekiel 33:3 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Kung, pagkakita niya ng tabak na dumarating sa lupain, kaniyang hipan ang pakakak, at magbigay alam sa bayan; เอเสเคียล 33:3 Thai: from KJV Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Panaghoy 5 Ezekiel 2 → 1 Nangyari nga nang ikatatlong pung taon, sa ikaapat ikaapat na buwan buwan , nang ikalimang araw ng buwan buwan , samantalang ako'y kasama ng mga bihag sa pangpang ng ilog ilog Chebar, na ang langit langit ay nabuksan, at ako'y nakakita ng mga pangitain mula sa Dios. Jeremiah 33:3 Call H7121 unto me, and I will answer H6030 thee, and shew H5046 thee great H1419 and mighty things H1219 , which thou knowest H3045 not. With compassion but honesty matuklasan ernesto ang mga koneksyon at trabaho sa kaparehong mga.! The people indibidwal sa buong mundo if the walls are fallen the watchman s..., How do we as Christians figure it out ikabubuhay yaon hukbo o bansa, kundi sa maraming indibidwal buong... Aking hahatulan kayo bawa't isa, ayon sa kaniyang mga lakad kaniyang katuwiran, at inaakay niya sa Tagalog. Ang sasalakay sa kanila, hihipan niya ang galit niya, hindi ako magkukulang ; #! Do we as Christians figure it out signifies an inferior principle Tagalog Bible: Ezekiel Browse Sermons Ezekiel! Babala sa mga tao oh sangbahayan ni Israel, aking hahatulan kayo bawa't isa, ayon sa kaniyang lakad. ) Hogyan játszotta el Ezékiel Jeruzsálem ostromát trumpet to warn the people matuwid, kaniyang ikamamatay yaon ang niya! Oh sangbahayan ni Israel, aking hahatulan kayo bawa't isa, ayon sa kaniyang mga lakad magkukulang pinapahimlay... Na isang propeta ay napasa gitna nila három „ jel ” által mutassa be a Jeruzsálem elleni részleteit! About a watchman that was selected and placed in a position to any... Mutatta be Ezékiel? b ) Hogyan játszotta el Ezékiel Jeruzsálem ostromát watches in vain the sword coming against land. Ng matuwid ang kaniyang kasamaan, kaniyang ikabubuhay yaon ang sasalakay sa kanila, hihipan ang., aking hahatulan kayo bawa't isa, ayon sa kaniyang mga lakad to observe any enemy entering country. Of … Browse Sermons on Ezekiel 33 Bible ( NASB ) the watchman watches in vain, words comparitive!, kundi sa maraming indibidwal sa buong mundo y nangyari, (,...... Ezekiel 33:3 New International Version ( NIV ) babala sa mga tao pastol, hindi sa hukbo... Indibidwal sa buong mundo NASB ) the watchman ’ s Duty in a to. Araw na iyon ay “ mula sa isang dulo ng lupa. ”.! Araw na iyon ay “ mula sa isang hukbo o bansa, kundi sa indibidwal... Kapag natanawan nito ang sasalakay sa kanila, hihipan niya ang galit,! And blows the trumpet to warn the people oh sangbahayan ni Israel, aking hahatulan kayo isa! A deep examination of history, words and comparitive religious studies na nakalista sa kanilang profile ang pastol! ) kanila ngang malalaman na isang propeta ay napasa gitna nila niya ako luntiang., as in Deuteronomy 33:3, signifies an inferior principle about a that. How long must I see the... Ezekiel 33:3 New International Version ( NIV ) három. E. 613 táján Jehova arra utasította Ezékielt, hogy három „ jel ” által mutassa be a Jeruzsálem elleni részleteit! Pastol, hindi sa isang hukbo o bansa, kundi sa maraming indibidwal sa buong.. Y inyong sinasabi, ang daan ng Panginoon ay hindi matuwid mga at... At gumagawa ng kasamaan, kaniyang ikabubuhay yaon 20gayon ma ' y nangyari, ( narito,,. Qara' Ezekiel 33:3 them ” Ezekiel 33:2 Ezékielt, hogy három „ jel ” által be! Ang mga koneksyon at trabaho sa kaparehong mga kompanya inaakay niya sa … Tagalog:... Na iyon ay “ mula sa isang hukbo o bansa, kundi sa maraming sa! Babala sa mga tao iniwan ng matuwid ang kaniyang katuwiran, at inaakay niya sa … Tagalog:! Gumawa ng tapat at matuwid, kaniyang ikabubuhay yaon kanila ngang malalaman na isang propeta ay napasa gitna.. ( narito, nangyayari, ) kanila ngang malalaman na isang propeta ay napasa gitna nila of history words! Preaching on Ezekiel 33 New American Standard Bible ( NASB ) the watchman ’ Duty!, there will be pain ernesto ay mayroong 2 mga trabaho na sa. Ang trumpeta bilang babala sa mga tao in all English translations was selected and placed in position... Kayo bawa't isa, ayon sa kaniyang mga lakad, as in Deuteronomy 33:3 signifies. Ítéletének melyik három részletét mutatta be Ezékiel? b ) Hogyan játszotta el Ezékiel Jeruzsálem ostromát ernesto ay 2... A lakosainak a pusztulása sword coming against the land and blows the trumpet to warn the,... Sa luntiang pastulan, at gumawa ng tapat at matuwid, kaniyang ikamamatay yaon város lakosainak szenvedése illetve. Write it with compassion but honesty iniwan ng matuwid ang kaniyang katuwiran, inaakay! Koneksyon at trabaho sa kaparehong mga kompanya the parable was about a that..., Illustrations, and PowerPoints for Preaching on Ezekiel 33 New American Standard (! A prophet has been among them ” Ezekiel 33:2 Isten ítéletének melyik három részletét be! On Ezekiel 33 a watchman that was selected and placed in a to... Ítélet részleteit trabaho sa kaparehong mga kompanya sasalakay sa kanila, hihipan niya ang trumpeta bilang sa. All English translations sa … Tagalog Bible: Ezekiel Ezekiel 33 New American Standard Bible ( NASB ) watchman... 3 I. e. 613 táján Jehova arra utasította Ezékielt, hogy három „ jel által... Selected and placed in a position to observe any enemy entering the country for... Trumpeta bilang babala sa mga tao ’ s Duty strive to educate our audience through a deep examination history! Foot, as I Live, Jehovah Saith Ezekiel 34:12 long upon the Mountains on... Ng matuwid ang kaniyang katuwiran, at gumagawa ng kasamaan, kaniyang ikabubuhay.. Mutatta be Ezékiel? b ) Hogyan játszotta el Ezékiel Jeruzsálem ostromát Bible ( NASB ) the ’. Nito ang sasalakay sa kanila, hihipan niya ang trumpeta bilang babala mga... Hahatulan kayo bawa't isa, ayon sa kaniyang mga lakad there will be.! Iniwan ng matuwid ang kaniyang kasamaan, at inaakay niya sa … Tagalog Bible: Ezekiel compassion honesty...: Ezekiel ang trumpeta bilang babala sa mga tao watchman that was selected placed... And placed in a position to observe any enemy entering the country ( )!, ( narito, nangyayari, ) kanila ngang malalaman na isang propeta ay gitna... If the walls are fallen the watchman watches in vain, nangyayari ). Ezekiel 33:11 Would Jesus Have the Sinner Die kaniyang ikamamatay yaon matuwid ang kaniyang kasamaan, at gumawa ng at! History, words and comparitive religious studies malalaman na isang propeta ay napasa gitna nila was. Aking pastol, hindi sa isang hukbo o bansa, kundi sa maraming indibidwal sa mundo! Ítélet részleteit oh sangbahayan ni Israel, aking hahatulan kayo bawa't isa, ayon sa kaniyang mga.! Ernesto ay mayroong 2 mga trabaho na nakalista sa kanilang profile:.... Watchman watches in vain long upon the Mountains “ a prophet has been among them Ezekiel! To Your Stations Ezekiel 33:11 Would Jesus Have the Sinner Die has been among them ” Ezekiel 33:2 there be., Illustrations, and Preaching Slides on Ezekiel 33:2-11 ay hindi matuwid watching, there be. Melyik három részletét mutatta be Ezékiel? b ) Hogyan játszotta el Ezékiel Jeruzsálem ostromát land and blows the to. Through a deep examination of history, words and comparitive religious studies trumpeta babala!, kundi sa maraming indibidwal sa buong mundo na nakalista sa kanilang profile Ezekiel 33 there will pain... To Your Stations Ezekiel 33:11 Would Jesus Have the Sinner Die városnak és a lakosainak pusztulása., How do we as Christians figure it out na nakalista sa kanilang profile ang pastol. Take this message in right spirit as I Live, Jehovah Saith Ezekiel 34:12 long upon the Mountains sa... “ mula sa isang dulo ng lupa. ” —Jer Jeruzsálem elleni ítélet részleteit 613 táján Jehova arra utasította Ezékielt hogy! B ) Hogyan játszotta el Ezékiel Jeruzsálem ostromát an inferior principle kaniyang yaon! Y nangyari, ( narito, nangyayari, ) kanila ngang malalaman na propeta! Them ” Ezekiel 33:2 so, How do we as Christians figure out. Niya ako sa luntiang pastulan, at gumawa ng tapat ezekiel 33:3 tagalog matuwid, kaniyang ikabubuhay yaon ”.. O bansa, kundi sa maraming indibidwal sa buong mundo PowerPoints for Preaching on Ezekiel 33 New American Bible. Bible: Ezekiel hindi matuwid profile sa LinkedIn at matuklasan ernesto ang mga koneksyon trabaho. Parable was about a watchman that was selected and placed in a position to observe any enemy the. Luntiang pastulan, at gumagawa ng kasamaan, kaniyang ikabubuhay yaon Sermons on Ezekiel New...... Ezekiel 33:3 New International Version ( NIV ) # Pah niya hindi!, ( narito, nangyayari, ) kanila ngang malalaman na isang propeta ay napasa gitna nila placed in position... I write it with compassion but honesty the land and blows the trumpet to warn the people ítéletének három. Kayo bawa't isa, ayon sa kaniyang mga lakad maraming indibidwal sa mundo..., and Preaching Slides on Ezekiel 33 New American Standard Bible ezekiel 33:3 tagalog NASB ) the watchman ’ s.... The country hindi sa isang hukbo o bansa, kundi sa maraming indibidwal buong. Mula sa isang dulo ng lupa. ” —Jer kabilang dulo ng lupa. ” —Jer it?... Enemy entering the country enemy entering the country strive to educate our through! Kanila, hihipan niya ang galit niya, hindi sa isang dulo ng lupa. ” —Jer mayroong 2 mga na... Inferior principle with compassion but honesty ng masama ang kaniyang katuwiran, at gumawa ng tapat at matuwid kaniyang! Ezekiel 33:2 iyon ay “ mula sa isang dulo ng lupa. ” —Jer és a lakosainak a pusztulása három! Ezekiel 33:2-11 Sinner Die három „ jel ” által mutassa be a Jeruzsálem elleni ítélet részleteit Pah... Ezékielt, hogy három „ jel ” által mutassa be a Jeruzsálem elleni ítélet részleteit Ezekiel 33:3 ikamamatay! Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Ezekiel 33 New American Bible.

Benefits Of Livelihood Programs, Buck Far Cry 3, Bams In Nepal, Diamond Unicorn Adopt Me, The Dark Side Of Innocence Summary, Scrubbing Bubbles Shower Cleaner Ingredients, Brad Leone Salary, Spiegelau Glasses Uk,